KPO 4 2024 - Protokół wyboru dostawcy

Zgodnie z przeprowadzonym Zapytaniem Ofertowym nr KPO – 4/2024 finansowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Bakoma Sp. z o.o. przedstawia informacje z wyboru wykonawcy.

KPO 4 2024 - Protokół wyboru dostawcy

KPO 3 2024 - Protokół wyboru dostawcy

Zgodnie z przeprowadzonym Zapytaniem Ofertowym nr KPO – 3/2024 finansowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach Bakoma Sp. z o.o. przedstawia informacje z wyboru wykonawcy.

KPO 3 2024 - Protokół wyboru dostawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPO - 5/2024

„Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii pakującej do konfekcjonowania płynnych napojów mlecznych w butelki plastikowe wraz z systemami współpracującymi oraz systemem paletyzacji wyrobu gotowego.

Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii mieszania skrzepu jogurtowego z preparatem owocowym.”

Zamawiający Bakoma Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr KPO – 5/2024 pt. „Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii pakującej do konfekcjonowania płynnych napojów mlecznych w butelki plastikowe wraz z systemami współpracującymi oraz systemem paletyzacji wyrobu gotowego.” oraz „Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii mieszania skrzepu jogurtowego z preparatem owocowym.”

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Automatyzacja i robotyzacja zakładu produkcyjnego Bakoma dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku „KPO – Nr 5-2024”
Data publikacji postępowania: 09.04.2024 r.
Termin składania ofert upływa: 10.05.2024 r.

Zapytanie-ofertowe-KPO-5_2024Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wymagania IT dla dostawców systemów przemysłowych oraz automatyki Grupy BZK v3.4Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - miejsce pod maszynę pakującą i linię mieszaniaZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego- oświadczenie o rajach podatkowychZałącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wymagania dotyczące komunikacji akwizycji i wymiany danychZałącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Umowa udzielenia zdalnego dostępu serwisowegoZałącznik nr 7 Rysunki i preformy

KPO 1/2024 - odwołanie postępowania ofertowego

Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem 17.14 zapytania ofertowego nr KPO 1-2024, odwołuje postępowanie ofertowe.
Informacja z Ministerstwa Aktywów Państwowych dotycząca wydłużenia terminu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach
Krajowego Programu Odbudowy, wymusiła na Zamawiającym przeformułowanie wymagań wobec Wykonawców.
Zamawiający zachęca do monitorowania strony internetowej w zakresie nowych zapytań ofertowych.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPO - 4/2024

Projekt, oprogramowanie i wdrożenie kompletnego systemu monitorowania i śledzenia efektywności produkcji OEE dla 14 maszyn pakujących.

Zamawiający Bakoma Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr KPO – 4/2024 pt. Projekt, oprogramowanie i wdrożenie kompletnego systemu monitorowania i śledzenia efektywności produkcji OEE dla 14 maszyn pakujących.

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Automatyzacja i robotyzacja zakładu produkcyjnego Bakoma dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku „KPO – Nr 4-2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_29.02.2024”.

Data publikacji postępowania: 29.02.2024 r.

Termin składania ofert upływa: 03.04.2024 r.

KPO – Nr 4-2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_29.02.2024Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wymagania IT dla dostawców systemów przemysłowych oraz automatyki Grupy BZK v3.4Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o rajach podatkowychZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Umowa udzielenia zdalnego dostępu serwisowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPO - 3/2024

„Projekt, oprogramowanie i wdrożenie kompletnego systemu SPC do statystycznej kontroli procesami produkcyjnymi wraz z systemami natychmiastowego informowania obsługi o wykrytych problemach w trakcie trwania procesu produkcyjnego, wykorzystując technologie chmurowe.”

Zamawiający Bakoma Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr KPO – 3/2024 pt. „Projekt, oprogramowanie i wdrożenie kompletnego systemu SPC do statystycznej kontroli procesami produkcyjnymi wraz z systemami natychmiastowego informowania obsługi o wykrytych problemach w trakcie trwania procesu produkcyjnego, wykorzystując technologie chmurowe.”

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Automatyzacja i robotyzacja zakładu produkcyjnego Bakoma dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku „KPO – Nr 3-2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_23.02.2024”.

Data publikacji postępowania: 23.02.2024 r.

Termin składania ofert upływa: 25.03.2024 r.

KPO - Nr 3-2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_23.02.24Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wymagania IT dla dostawców systemów przemysłowych oraz automatyki Grupy BZK v3.4Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o rajach podatkowychZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Umowa udzielenia zdalnego dostępu serwisowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPO - 2/2024

„Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii procesowej do zagęszczania mleka metodą filtracji membranowej UF oraz instalacji RO+ROP” oraz „Integracja zbudowanej linii procesowej do zagęszczania mleka z istniejącym magazynem mleka pasteryzowanego oraz rozbudowa i integracja z istniejącym magazynem mleka zagęszczonego”

Zamawiający Bakoma Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr KPO – 2/2024 pt. „Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii procesowej do zagęszczania mleka metodą filtracji membranowej UF oraz instalacji RO+ROP” oraz „Integracja zbudowanej linii procesowej do zagęszczania mleka z istniejącym magazynem mleka pasteryzowanego oraz rozbudowa i integracja z istniejącym magazynem mleka zagęszczonego”

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pod nazwą „Automatyzacja i robotyzacja zakładu produkcyjnego Bakoma dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku „KPO – Nr 2-2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_23.02.2024”.

Data publikacji postępowania: 23.02.2024 r.

Termin składania ofert upływa: 25.03.2024 r.

KPO - Nr 2-2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_23.02.2024Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wymagania IT dla dostawców systemów przemysłowych oraz automatykiZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Miejsce montażu UF i RO + ROPZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o rajach podatkowychZałącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wymagania dla dostawców dotyczące minimalnej wymiany sygnałowejZałącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Umowa udzielenia zdalnego dostępu serwisowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPO - 1/2024

„Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii pakującej do konfekcjonowania płynnych napojów mlecznych w butelki plastikowe wraz z systemami współpracującymi oraz systemem paletyzacji wyrobu gotowego”

Zamawiający Bakoma Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe nr KPO – 1/2024 pt. „Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii pakującej do konfekcjonowania płynnych napojów mlecznych w butelki plastikowe wraz z systemami współpracującymi oraz systemem paletyzacji wyrobu gotowego” oraz „Budowa, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii mieszania skrzepu jogurtowego wraz z preparatem owocowym”.

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn. „Automatyzacja i robotyzacja zakładu produkcyjnego Bakoma dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych„ finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku „KPO – 1/2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_30.01.2024”.

Data publikacji postępowania: 31.01.2024 r.

Termin składania ofert upływa: 05.03.2024 r.

KPO - 1/2024 Zapytanie ofertowe_Bakoma_30.01.2024Załącznik nr 1 - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 - wymagania IT dla dostawców systemów przemysłowych oraz automatyki Grupy BZKZałącznik nr 3 - miejsce pod maszynę pakującą i linię mieszaniaZałącznik nr 4 - oświadczenie o rajach podatkowychZałącznik nr 5 - wymagania dotyczące komunikacji akwizycji i wymiany danychZałącznik nr 6 - Umowa udzielenia zdalnego dostępu serwisowego