Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem 17.14 zapytania ofertowego nr KPO 1-2024, odwołuje postępowanie ofertowe.
Informacja z Ministerstwa Aktywów Państwowych dotycząca wydłużenia terminu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach
Krajowego Programu Odbudowy, wymusiła na Zamawiającym przeformułowanie wymagań wobec Wykonawców.
Zamawiający zachęca do monitorowania strony internetowej w zakresie nowych zapytań ofertowych.