Zestawienie pytań i odpowiedzi nr 2 do"ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPO - 5/2024"

KPO - 5/2024 PYTANIA I ODPWIEDZI_NR 2